Gevelbeeld straatzijde

Gevelbeeld straatzijde

Aan de Thorbeckestraat in Alphen aan de Rijn verrijst een nieuwe plek in de stad Alphen aan de Rijn. De locatie is een ode aan Johan Rudolph Thorbecke, de man die samen met acht leden van de Tweede Kamer in 1844 het initiatief nam tot herziening van de Grondwet. Het ‘Voorstel der Negenmannen’ zou de opzet zijn van Nederland als de moderne staat die we nu kennen. Met meer zeggenschap voor burgers door o.a. rechtstreekse verkiezingen. Met het Blok der Negenmannen, symbolisch vormgegeven door verschillende architectonische eenheden, krijgt Alphen aan de Rijn een eigentijds woonblok voor stedelijk wonen. Een mix van verschillende type woningen voor een diversiteit aan mensen die in de stad willen wonen. Waarbij de bewoners een grote invloed uit kunnen oefenen op hun woonwensen.

Het plan is een katalysator in de snel ontwikkelende moderne stad als aantrekkelijke en duurzame woonomgeving.


Partners Vink Bouw, OPEN Development, Studio MAEK

Het Blok der Negenmannen is een binnenstedelijk blok dat zorgvuldig is ingepast in de omgeving. De geleding en de opbouw zijn zo ontworpen dat het plan een positieve impuls geeft aan de levendigheid en stedelijkheid in de buurt. Het gebouw zet de plek straks op de kaart. Het is alzijdig georiënteerd en heeft steeds weer veranderende gezichten. Het plan vormt een verbindende schakel in de route naar het centrum en “omarmt” tegelijkertijd de openbare oever van de Kromme Aar.

De bebouwing heeft rondom een zeer sterke relatie met de omliggende openbare ruimte. Duidelijke herkenbare hoofdentrees van appartementen van bovengelegen woningen zorgen voor verbinding. Daarnaast bevinden zich meerlaagse woningen op de begane grond, met hun voordeur op het maaiveld, aan de straat. Deze situatie ondersteunt de sociale veiligheid en geeft een prettige beleving van de bebouwing vanaf de straat. De collectieve fietsenstalling en een gezamenlijke ruimte voor de zorgwoningen bevinden zich deels ook op straatniveau, waardoor de levendigheid van de plint verder wordt versterkt. De inrit van de half verdiepte parkeergarage bevindt zich aan de oostzijde op de kop van het plan.

1912-AI-01.jpg
1912-AI-02.jpg

Aan de zuidzijde van het blok openen de gebouwen zich naar het park. Waar de bebouwing niet in de rooilijn staat, gebeurt dit door een doorlopenede, geïntegreerde groene wand op de grens van het dek. Met balkons en grote ramen worden de kwaliteiten van het park benut en als het ware het plan binnengehaald. Op het dek van de parkeergarage worden buitenruimtes gemaakt. Deels privé en deels collectief, welke met lage muurtjes en geïntegreerde plantenbakken van elkaar worden gescheiden. Er is een duidelijke grens gemaakt, maar in de beleving is er hier toch een zachte overgang tussen publiek en privé en wonen, park en stad.

1912-verdieping 099.jpg
1912-verdieping 100.jpg
1912-verdieping 101.jpg

Het aanzicht van het Blok der Negenmannen is ambitieus en enthousiast. Wij staan met ons ontwerp voor een stoer plan met een duidelijke identiteit en een positieve uitstraling in een snel veranderende omgeving. De gelede volumes en de integrale architectuur maken het blok een geheel dat vanuit elke hoek anders oogt en verrast. Zo is er geen onderscheid tussen voor- of achterzijde. Het gebouw is alzijdig ontworpen met gezichten naar zowel de straat als naar het park. De koppen en hoeken zijn open en dynamisch en mede door hun hoogte verbijzonderingen.

Het relatief grote volume van het gehele blok geeft de mogelijkheid verschillende woonvormen te ontwikkelen. Deze diversiteit is aanleiding voor een verticale geleding die aansluit op de herkenbare korrelgrootte van de stad. Door deze pandsgewijze opbouw ontstaat er een levendig beeld met afwisselende architectuur. Met verschillende kapvormen, verspringende daklijnen, variërende gevelopeningen en balkons als belangrijkste ingrediënten. De percelen zullen ieder hun eigen gezicht krijgen door de compositie van de gevelopeningen en door de wisseling in gekozen kleur metselwerk. Maat en stijl van het blok zijn passend in de ritmiek van de omgeving. Van de grote schaal in De Nachtegaal en De Leeuwerik aan de andere zijde van de rotonde tot de fijnmazige parcelering rond het Aarplein en bij Rijnzijde Noord. Het blok der Negenmannen vormt hiertussen een soepele overgang.

De architectuur laat zich omschrijven als een eigentijdse interpretatie van het klassieke gebouw. Beproefde stijlmiddelen als plint, midden en lijst, worden ingezet op een hedendaagse manier, passend in de ritmiek van de omgeving.

1912-Schets-01.jpg
 
Dwarsdoorsnede

Dwarsdoorsnede