1301-LK-01.jpg

Voor de nieuwe woonwijk Wijland is de context heel duidelijk: grote vlakken, ruimte, groen. De rand van de polder, de rand van de sportvelden. Het landschap nodigt uit tot horizontale lijnen. Tot openheid en uitzichten. Er is hier bewust een buurt ontworpen, die ook echt als buurt aanvoelt. Een buurt die uitnodigt tot makkelijke contacten, tot spelen, tot buurten. Een heldere verkaveling en een humane architectuur.

Om die sfeer te creëren, is er gekozen voor woningen in de stijl van de jaren dertig met hedendaagse kwaliteiten. Rust in de vormgeving, maar ook glazen ramen tot aan het plafond en overstekende daken die doorlopen vanaf de gevel. Een eigentijdse interpretatie van een stijl die goed voelt. Een vertaling van de prettige elementen uit die tijd naar nu.

Er is een grote variatie aan woningen ontworpen om aan de verschillende behoeften te kunnen voorzien.

Opgeleverd Januari 2018
Opdrachtgever Vink Bouw
Aannemer Vink Bouw
Foto's Luuk Kramer

1301-LK-03.jpg
1301-LK-15.jpg
1301-Schets-06.jpg
1301-LK-11.jpg
1301-LK-13.jpg
1301-Rijtje-02.jpg
1301-LK-06.jpg
1301-LK-10.jpg
1301-situatie.jpg